Drop-in-vielse (marts 2020)

Går du også og drømmer om at blive gift i en smuk kirke, men har du ikke lyst til det helt store bryllupsbrag. Så er drop-in-vielse måske løsningen.

Drop-in-vielse er et kirkeligt bryllup, hvor parrene kommer ind fra gaden uden forudgående aftale. Par, der tidligere er blevet borgerligt viet, kan også benytte lejligheden til at få kirkens velsignelse.

Selvom mange i dag synes, det er mere højtideligt at blive viet i en kirke, fravælges den nogen gange, fordi man forbinder en kirkelig vielse med store udgifter til tøj, fest og masser af arbejde med at planlægge lang, lang tid før dagen oprinder. Men sådan behøver det ikke at være, siger sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, som er en af de præster, der står bag initiativet med drop-in-vielser i Køge. I kan godt sige ja til hinanden i kirken og samtidig sige nej til det store bryllupsbrag med dyr fest og stort skrud. Og I skal ikke bestille tid i forvejen, når blot I dukker op i Køge Kirke fredag den 20.marts 2020 mellem kl. 16.00 – 20.00.
– Alle par er velkomne. Og det gælder også par, som ønsker at få kirkens velsignelse af et allerede indgået borgerligt ægteskab. Med tilbuddet om drop-in-vielsen vil vi gerne signalere, at kirkens døre altid er åbne, når det drejer sig om at få Guds velsignelse over sit liv og sit ægteskab, slutter Charlotte Dybdahl Winther.

Det skal I medbringe
Eneste betingelse for at blive drop-in-viet er, at I medbringer prøvelsesattest samt billed-ID, og at den ene af jer er medlem af Folkekirken. Prøvelsesattesten må ikke være ældre end 4 måneder på vielsesdatoen og kan bestilles på borger.dk (www.borger.dk/familie-og-boern/aegteskab-og-parforhold/naar-i-vil-giftes). Attesten beviser, at I ikke allerede er gift og skal helst bestilles ca. 14 dage i forvejen. Ring til Borgerservice, hvis I er lidt for sent på den. Prøvelsesattesten sendes desuden fra kommunen direkte i jeres e-boks.

Kom alene eller sammen med flere
I må meget gerne invitere venner og familie med. Men har I mere lyst til blot at være jer selv, så sørger vi for at stille med vidner.

Sådan foregår det
Når I ankommer til kirken, afleverer I jeres prøvelsesattest og får en personlig samtale med en præst. Hvis der ikke er kø, bliver I gift med det samme. Herefter skal I have registreret vielsen hos kordegnen.

Orgelbrus og bobler
Selve bryllupsritualet foregår på samme måde som ved et traditionelt bryllup i kirken. Eneste forskel er, at præsten ikke holder en personlig tale for jer. Selve højtideligheden varer ca. ti minutter. Efter vielsesritualet ”ledsager” orglet jeres udgang med en brusende bryllupsmarch, og kirken byder på et glas bobler for at fejre jeres ægteskab sammen med jer.

 

Kontaktinformationer

Er der spørgsmål er du/I velkomne til at kontakte vores kirkekontor på 56 65 02 46 (tast 2) på hverdage mellem 9-13.