Julehjælp 2020

Ansøgningsskema om julehjælp 2020
Julehjælp kan hovedsagelig uddeles til ansøger med bopæl i Køge Sogn som er enlig/enlig forsørger for hjemmeboende barn/børn under 18 år.
Ansøgningen skal afleveres eller sendes senest fredag den 29. november 2020 og du hører fra os omkring uge 50.
Klik her for at skrive din adresse og se hvilket sogn du tilhører.

Udfyld ansøgningen i papirudgave
Det er muligt at downloade skemaet og udfylde det, hvorefter det kan sendes eller afleveres i postkassen på adressen Kirkestræde 29, 4600 Køge. Du kan selvfølgelig også hente det i kirken eller på kirkekontoret (husk at følge anbefalingerne angående covid-19 og kom derfor kun en pr. husstand).
Download skemaet til julehjælp ved at klikke her

Udfyld informationerne online (kan kun bruges hvis du har NemID)
Husk at udfylde ALLE informationer, ellers er ansøgningen ikke gyldig.
Når du bruger den online løsning logger du ind med NemID og erklærer samtidig på tro og love at de oplysninger du angiver er korrekte, at du er indforstået med, at oplysningerne kan kontrolleres, at du er enlig/enlig forsørger.

Sådan gør du:

 1. Kopier teksten under linjen:
  ----------------------
  Ansøgers fulde navn:
  CPR nr.:
  Bopæl:
  Postnummer og by:
  Telefon/Mobil:
  Mail:
  Antal hjemmeboende børn under 18 år:
  Alder på barn/børn:
  Husstandens samlede indtægt (alle indkomstkilder) efter skat: (angives i kr. pr. måned)
  Husleje kr.:
  Boligsikring kr.:
  Indtægten stammer fra - sæt kryds: Pension, Offentlig hjælp, Arbejdsløshedsunderstøttelse
  Andre oplysninger:
  ------------------------
 2. Gå ind på https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7206 og log ind med dit NemID.
  Du skal kun udfylde felterne Emne, Besked, Telefonnummer og evt. vedhæftede filer.
  Det er vigtigt at du ikke ændrer i feltet 'Hvem vil du kontakte', da det er foruddefineret.
 3. Når du er færdig med at skrive alle informationerne trykker du på knappen 'Til gennemsyn før afsendelse' - her tjekker du ansøgningen igennem og sender den.