Foldere

Oversigt over kirken med punktmarkeringer. Kan fås i kirken eller downloades her
Oversigt på engelsk over kirken med punktmarkeringer. Kan fås i kirken eller downloades her
Oversigt på tysk over kirken med punktmarkeringer. Kan fås i kirken eller downloades her
Frelserens Højde er malet på tredje pille fra
tårnindgang i kirkens søndre sideskib. Kalkmaleriet
er fra omkring 40 år før reformationen kom
til Danmark, nemlig i1536. Maleriet skønnes at
være fra omkring 1500.
Folderen er gratis og kan hentes i kirken.
Læs om giftmordet i Køge 1634 på Margrethe
Madsdatter Ravn og om Margrethes relationer til
Køgeborgere, som Køge Kirke har portrætter af
og inventar fra.
Folderen er gratis og kan hentes i kirken.
Om borgmester Peder Pedersens spor i Køge
Kirke i slutningen af 1500-tallet og familierelationer
til Oluf Nielsen Bager i Odense.
Folderen kan hentes gratis i kirken.
Historien om Køge Kirkes Altertavle.
Kan købes i kirken til 5 kr. der går til menighedsplejen.
Guiden er en revideret udgave af en tidligere
guide fra 2010, der erstattede en guide fra
1993, som blev udarbejdet af Køge Menighedsråd
i samarbejde med Køge Museum
ved Marie Bach og kirkens daværende arkitekt,
Karsten Vibild, i forbindelse med indretning
af Køge Kirkes museum i Vor Frue Kapel.
Guiden kan købes i kirken for 5 kr. der går direkte til menighedsplejen.
Oversigt over de præster der har været i Køge Kirke - helt fra før reformationen.
Folderen kan købes i kirken for 5 kr. der går direkte til menighedsplejen.
Denne folder er sammenskrevet af to udgaver fra 2010, samt en guide fra 1993, der stadig kan bruges som guide i kirken i dag.
Folderen er primært om kirken, dens inventar og historie, men kommer også omkring Køge by og dens borgere.
Folderen kan købes i kirken for 5 kr. der går direkte til menighedsplejen